You are currently viewing מודלים עסקיים

מודלים עסקיים

בניית מודל עסקי – Business Model Canvas

אחרי שיש לנו רעיון השאלה היא איך לממש אותו, מהו המודל העסקי המתאים. ראו תקציר השיטה

55 מודלים עסקיים

מודלים עסקיים טובים עושים אימפקט עסקי משמעותי. הרבה יותר מקוו מוצרים ושרותים.

הנה קישור מ SLIDESHARE של LINKED IN למצגת מצוינת על הספר 55 מודלים עסקיים. 

https://www.slideshare.net/Ratchakrit/business-model-navigator-55-business-model-patterns 

והנה עוד קישור מצוין של אחת המחברות MICHAELA CSIK משם:

https://www.slideshare.net/jindrichweiss/55-business-models-to-revolutionize-your-business-by-michaela-csik 

ועכשו להרצאה המלאה אלכסנדר אוסטרוולדר (אשר עיקרה מוקרן בתקציר שראיתם למעלה).

מודלים עסקיים הם אבן בניין להצלחה בחדשנות – הרצאה של אלכסנדר אוסטרוולדר מתמצתת את הגישה והכלים

אוסטרוולדר, ממציא דגול אבל קצת חוטא ביהירות  – אז לדלג על מה שמעצבן…

הוא מתאר את התפיסה של מודלים עסקיים באמצעות ה CANVAS, ואחכ עושה ZOOM IN על פרטים שחשובים לנו בכל פרויקט. גם מסביר למה לעבוד כך ולא עם תוכנית עסקית קלאסית.


הדוגמא של נספרסו מאלפת (דקה 13)

הניתוח של הרמות של בניית המודל (דקה 34) מעניינת רלוונטי לפרויקטים שלנו.

ההערה של סטיב בלאנק על תפקידנו בחברות מעניינת (דקה 47).

ומייד אחריו ההסבר על דיאגרמת המתאם בין לקוחות והצעת ערך(דקה 48)  – חשובה – נעבוד איתה.

כתיבת תגובה